Yeşilhisar-Develi ovasının ortasında yer alan ve Sultan sazlığı (Sultan Bataklığı) olarak bilinen bu sulak alan, güney kesiminde sazlıklarla kaplı tatlı su bataklığı, kuzey kesiminde tuzlu Yay Gölü ve bunları çevreleyen çorak arazilerden oluşmaktadır. Sultan Sazlığı, güneyde Ala Dağlarından inen dereler ve debisi yüksek pınarlarla beslenir. Akköy Barajı, Ala Dağlarından doğan ve Yeşilhisar bölgesinden kuzeyinden ovaya doğru kıvrılan ve yatağı belirgin olmayan Yeşilhisar Çayı üzerinde sulama amaçlı yapılmıştır. Güneyden gelen Dündarlı Deresi 3km ovaya iner. Bataklığa delta olarak katılan Ovaçiftlik köylerinin batısında da Kovalı Barajı tarafından sulama amaçlı baraj yapılmıştır. Ala Dağlarından inen, Yahyalı İlçesini geçerek birçok kanaldan bataklığa ulaşan Yahyalı Çayı üzerinde, Ağaçasar Barajı da sulama amacıyla yapılmıştır. Koç Dağından doğup Develi Köyünü geçerek ovaya dökülen Develi Çayı, göle ulaşmadan Sindelhöyük köylerinin yakınında kaybolur. Verimi yüksek olan Yay Gölü kuzeyindeki Soysallı kaynağının yaz aylarında da sulama amaçlı kullanılması ve kalan suyun göle kanalize edilmesi planlanmaktadır. Bu projelerle ilgili çalışmalar 1960 yılında başlamış ve 1970’lerin başında Büyük Develi Sulama Projesinin uygulanmasıyla sonuçlanmıştır. Aynı proje Sultan Sazlığı ve Yay Gölünün drenajını da içeriyordu. Ancak 1974 yılında Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü ile Türkiye Doğa Koruma Derneği bu önemli sulak alanın yok edilmesini protesto etmek için güçlerini birleştirince protestoları kabul görmüş ve projede uygun değişiklikler yapılmış ve hem bataklık ve göl kurtuldu.

 

Yay Gölünde çok sayıda ada vardır, kuzeyinde ve güneyinde tatlı su bataklıkları arasında bir tuzlu su gölü bulunur. Bu adalar kuşlar için önemli üreme alanlarıdır.

 

Bu tatlı su bataklıklarının büyük bir kısmı sazlıklarla kaplı olup, göl tabanında büyüyen ve yüzeyinde yüzen saz topluluklarına da rastlanmaktadır. Bu geniş sazlık ve kuyruk yatakları arasında, bir hektar veya daha küçük birkaç küçük durgun su birikintisi görülebilir. Ördeklerin favori yemeği olan Myrophyllum olarak bilinen sualtı bitkilerinin çeşitli türleri, bu açık su alanlarında bulunur. Carex, Typha, Juncus ve Scirpus gibi türlere Sultan Sazlığının kuzey kesiminde ve Yay Gölünün kuzeyindeki Sazdamları bataklığında rastlanmaktadır. Salicornia gibi tuza dayanıklı türler bataklıkları ve gölü çevreleyen çorak alanlarda bulunurken, Depioioum, Limmonium, Astragallus ve Cynodon gibi bozkır bitki örtüsü daha az tuzlu alanlarda bulunur.

 

Tatlısu bataklıkları ve sazlıklarda tatlı su kaplumbağaları, su yılanları, yeşil kurbağalar, su kurbağaları ve gece kurbağalarına, Soysallı kaynağının çıkışlarında ve Yahyalı ve Dündarlı dere ağızlarında Cyprinidae familyasından küçük balıklara rastlanır. Memeliler arasında sivri fare (Neomys anomalus) sazlıklarda bulunur.

 

 

 

Ornitolojik Önem

Sultan Bataklığı, Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu ve Avrupa’nın en büyük ve en önemli sulak alanlarından biridir. Tatlı ve tuzlu su eko sistemlerinin yan yana bulunduğu bu bölge ve çevresini ziyaret eden, kışlayan veya üreyen hem yırtıcı hem de ötleğen kuş türlerinin sayısı 250 civarındadır. Flamingo popülasyonu 50.000’e ve çeşitli türlerde ördeklerin 600.000’e ulaşmaktadır. Bölgenin bir diğer göze çarpan özelliği, çeşitli kuş türleri için Batı Palearktik Bölgenin en güneydeki üreme alanı olarak önemidir. Kılkuyruk Ördek, Deniz mavisi, Tufted Duck ve Blackheaded Gull örnek olarak verilebilir. Türlerin zenginliği ve bileşimi, sığınak sağlayan büyük popülasyonlar, yan yana bulunan çeşitli habitatların sayısı ve mevcut flora ve fauna, burayı uluslararası standartlara göre yüksek bir sulak alan haline getirmektedir.

 

 

 

Ana Üreme Türleri

Flamingo, Kaşık Gagası, Beyaz Pelikan, Gri Balıkçıl, Küçük Ak balıkçıl, Büyük Ak balıkçıl, Sığır Ak balıkçıl, Gece Balıkçıl, Büyük Tepeli Batağan, Kızıl Boğazlı Dalgıç, Cüce Karabatak, Leylek, Kaz, Kılkuyruk Ördeği, Kara Başlı Martı, İnce Gagalı Martı, Martı Gagalı Sumru, Ortak Sumru, Bıyıklı Sumru, En Küçük Sumru, Beyaz Kanatlı Kara Sumru ve çorak alanlarda, Kum Tavuğu.

 

 

 

Ziyaretçiler ve Kışlama Türleri

Küçük Batağan, Büyük Tepeli Batağan, Kızıl Boğazlı Dalgıç, Kara Boğazlı Dalgıç, Karabatak, Cüce Karabatak, Dalmaçyalı Pelikan, Acı, Büyük Beyaz Ak balıkçıl, Küçük Ak balıkçıl, Gri Balıkçıl, Kara Dipçik, Flamingo, Sessiz Kuğu, Kaz, Beyaz- önlü Kaz, Deniz mavisi, Yeşilbaş, Kılkuyruk Ördeği, Kürekçi, Mermer Deniz mavisi, Sert Kuyruklu Ördek, Küçük Halkalı Cılıbıt, Halkalı Cılıbıt, Altın Cılıbıt, Gri Cılıbıt, Kızkanatlı, Yeşil Cılıbıt, Mahmuzlu Cılıbıt, Akdeniz Martı, Küçük Martı, Küçük Kara Sırtlı Martı ve Ringa Balığı.

 

Leave a Reply

Ekle