Kaymaklı Yeraltı Şehri, Kaymaklı Kalesi olarak bilinen tepenin altına kurulmuş ve 1964 yılında ziyarete açılmıştır. Kaymaklı (Yunanca Enegup) halkı, yeraltı şehrinin 100’e yakın tünelinin etrafına evlerini inşa etmiştir. Bölge sakinleri, avlularından eriştikleri mahzenler, depolar ve ahırlar gibi tünellerdeki en uygun yerleri kullanmaya devam ediyor. Kaymaklı yeraltı şehri alçak, dar ve eğimli geçitlere sahiptir. Yeraltı şehri 8 kattan oluşurken, bugün sadece 4 tanesi ziyarete açık olup, mekanların havalandırma bacaları etrafında düzenlendiği bir yapıdır.

 

Yeraltı şehrinin birinci katı ahırdır. Bu alanın küçük olması, henüz açılmamış bölümlerde başka ahırların olabileceğini düşündürmektedir. Ahırın solundaki geçitte bir değirmen taşı kapı bulunmakta ve kiliseye girilmektedir. Koridorun sağ tarafında ise yaşam alanı olarak kullanılan odalar yer almaktadır. 2. kattaki kilise tek nefli ve iki apsislidir. Apsislerin önünde mihrap, yanlarda oturma platformları yer alır. Bu katta bazı yaşam alanları da bulunmaktadır.

 

Yeraltı şehrinin en önemli alanları 3. kattadır. Çok sayıda depo, şaraphane ve mutfağın yanı sıra bu katta bulunan kabartma dokulu andezit bloku oldukça ilgi çekicidir. Son araştırmalar, bu taşın bakır için bir eritme potası olarak kullanıldığını kanıtladı. Taş buraya dışarıdan getirilmemiştir, oyularak ortaya çıkarılan andezit tabakasının bir parçasıdır. Eritme potası olarak kullanabilmek için taşın yüzeyine 57 delik açılmıştır. Yaklaşık 10cm uzunluğundaki bakır cevheri bu deliklerden birine yerleştirilecek ve sert bir kaya parçası kullanılarak dövülecekmiştir. Bu teknik tarih öncesi dönemlerden beri bilinmektedir. Kaymaklı yeraltı şehrine getirilen bakır, muhtemelen Aksaray ile Nevşehir arasındaki bir taş ocağından çıkarılmıştır.

 

4. kattaki şarap imalathanelerinde çok sayıda kiler ve çömlek konacak yerlerin bulunması, bu yeraltı şehrinde yaşayan insanların ekonomik olarak istikrarlı olduklarını göstermektedir. Havalandırma bacası 4. kattan da görülebilmektedir. Dikey bir kuyudur ve bir apartmandaki asansörde olduğu gibi tüm katlardan geçer. Havalandırma bacasının derinliği toplamda yaklaşık 80 metredir.

 

Tüm şehir tam olarak açılmamış olsa da, sadece 4 katı ortaya çıkarıldığı için Kaymaklı bölgenin en büyük yeraltı yerleşimlerinden biri olduğu kesin. Keşfedilenler arasında Kapadokya’nın en geniş yeraltı şehri olarak kabul edilmektedir. Bu kadar küçük bir alandaki depoların sayısı, burada çok sayıda insanın yaşadığı fikrini desteklemektedir. Arkeologlar bunun 3500 kişiye kadar olabileceğini düşünüyorlar.

Leave a Reply

Ekle