Bir zamanlar bölgenin en büyük topluluklarından birine ev sahipliği yapan Zelve açık hava müzesi, terk edilmiş muhteşem bir mağara köyüdür. Zelve, Göreme’ye yaklaşık 7km uzaklıktadır. Hristiyanlar ve Müslümanlar 1924 yılına kadar burada mükemmel bir uyum içinde yaşadılar. Daha sonra Yunanistan ile Türkiye arasındaki azınlık mübadelesi nedeniyle Hristiyanlar ülkeyi terk etmek zorunda kaldılar ve 50’li yıllarda hayatın çok tehlikeli hale geldiği bir dönemde Müslümanlar da köyü terk etmek zorunda kaldılar. Biraz ileride modern bir köy kurdular ve buraya Yeni Zelve adını verdiler.

 

Şimdi eski Zelve hayalet bir köy ve erozyon hala devam ediyor. Zelve açık hava müzesindeki üç vadi, kaya tırmanışçıları için bir cennet sunuyor. Kapadokya mimarisinin en eski örneklerini ve dini tabloları da içinde barındıran üç vadiyi gezmek en az iki saat sürüyor.

 

Sağdaki ilk vadiyi ziyaret ederek başlayabilirsiniz. Yolda yürürken sağda kaya yüzeyinde bazı tablolar görebilirsiniz. Bu resimler, artık tamamen yıkılmış olan Geyikli Kiliseden geriye kalan tek şeydir ve Hristiyanlığın Haç, geyik ve balık gibi başlıca dini sembollerini gösteren en eski resimlerin örnekleridir.

 

İlk vadiye girdiğinizde solda, manastırların çan kulelerinden etkilendiği belli olan güzel bir minaresi olan kayaya oyulmuş bir cami göreceksiniz. Ayrıca sağda kayaya oyulmuş ters bir kaseyi andıran bir manastır kompleksi var. Hemen karşısında metal merdivenle ulaşılan ve ikinci vadiye tünelle bağlanan kayaya oyulmuş bir külliye vardır. Ayrıca caminin önündeki patikayı takip ederek ikinci vadiye girebilirsiniz.

 

Üçüncü vadinin girişinde 50’li yıllara kadar kullanılan öğütme taşlı kayaya oyulmuş bir değirmen görebilirsiniz. Üzüm salkımlarından adını alan Üzümlü Kilise de vardır, İsa’nın kendisini temsil eden bir semboldür. Üzümlü Kilisenin yanında Balıklı Kilise bulunmaktadır. Yukarıdaki apsiste çok solmuş kırmızı balık resimlerini görebileceksiniz.

Leave a Reply

Ekle